• ปฎิวัติอาหาร รักษาถุงน้ำดี

  ปฎิวัติอาหาร รักษาถุงน้ำดี

  หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับนิ่วในถุงน้ำดี คงพบว่าตนเองมักมีอาการ ป่วนท้อง ปวด มวน ที่ชายโครงขวาบนเสมอๆ พร้อมกับรู้สึกได้ว่าท้องป่องๆ ไม่ยุบ แม้จะถ่ายแล้วก็ตามที อาการเช่นนี้เรียกว่า อาการถุงน้ำดีป่วน ซึ่งเป็นผลมาจากอาหารไม่ย่อยร่วมกับการป่องพองของถุงน้ำดี รวมถึงการมีลมแน่นในลำไส้ เพื่อลดอาการไม่สบายตัวดังกล่าวให้น้อยลงและป้องกันไม่ให้เป็นเพิ่มมากขึ้นไปอีก

  Read more
 • หลักการทานอาหารสำหรับผู้มีปัญหานิ่วในถุงน้ำดี

  หลักการทานอาหารสำหรับผู้มีปัญหานิ่วในถุงน้ำดี

  ปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำเป็นปัญหาที่เกิดขี้นมาจากวิถีชีวิตสมัยใหม่ ตั้งแต่วิถีชีวิตที่รีบเร่ง หรือ การทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การแก้ปัญหาที่สาเหตุจึงครอบคลุมไปถึงหลักการทานอาหาร และปรับเปลี่ยนเการดำเนินชีวิต เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน

  Read more

Photostream