เช็คสัญญาณความเสื่อมของร่างกาย

เช็คสัญญาณความเสื่อมของร่างกาย

งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาชี้วาโดยเฉลี่ยแล้ว ร่างกายเริ่มเกิดขาวมเสื่อมเมื่ออายุประมาณ 30 ปี แต่ปัจจุบันความเสื่อมของร่างกายมีแนวโน้มเกิดขี้นในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ

Read more