วิดีโอสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด

วิดีโอ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 โดย รศ.พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์

มาเรียนรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันตัวเราจากไวรัสโควิด-19 กับ รศ.พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ กันนะคะ

Leave a reply