สัมมนาพิเศษฟรี เรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”

สัมมนาพิเศษฟรี เรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”

 เชิญร่วมสัมมนาฟรี  ในหัวข้อเรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”     ในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญคือ เราพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้นรวม ทั้งกลุ่มเด็กสมาธิสั้น ASD และอื่นๆโดยที่การแพทย์ปัจจุบันจะเป็นการรักษาตามอาการ ประคับประคอง ให้ยาลดกดภูมิและอยู่ในวงตรของยาปฏิชีวนะ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับเซลล์และโมเลกุล ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ได้ไขความลับ บอกความผิดปกติที่พบ จึงเป็น Breakthrough Medicine เมื่อเรา นำมาปรับรักษาร่วมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงเป็นการรักษาที่ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยความตั้งในการเผยแพร่ความก้าวหน้า ความรู้ให้ทราบโดยทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับเด็กๆ วัยใสๆ มีความสุข ความก้าวหน้าในชีวิต ครอบครัวมีความสุข จึงได้จัดสัมมนาเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการดูแลเด็กเหล่านี้ต่อไป   สัมนาฟรี  ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. (จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น) 13.30 น.   ข้อเท็จจริงของภาวะ ADHD. Autism, Learning disorder Asperger’s disease,

Read more