โรคกรดไหลย้อน

  หรืออาการที่เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหาร มีผลกระทบต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหาร…

Read more