• สมาธิสั้น ออทิสติก รักษาหายได้

  สมาธิสั้น ออทิสติก รักษาหายได้

  ADHD / ASD เป็นกลุ่มอาการ สมาธิสั้น ที่วินิจฉัยจากการเฝ้าสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก สมาธิ อาการอยู่ไม่นิ่ง ไม่สนใจ การเอาใจใส่ในกิจกรรมที่ทำ หุนหันพลันแล่นพร้อมกับมีอาการไม่สบตาสื่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้น้อย นอนไม่สนิทหลับยากที่สำคัญพบว่า สมาธิสั้น และกลุ่มอาการออติสซึมพบเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ หอบหืด และภูมิแพ้ และเป็นเช่นนี้กันทั่วโลกในอเมริกาพบ ASD หนึ่งคนต่อเด็กปกติ 80 คน

  Read more
 • ADHD/AUTISM: TREATABLEนวัตกรรมสุขภาพการรักษา ADHD

  ADHD/AUTISM: TREATABLEนวัตกรรมสุขภาพการรักษา ADHD

  ADHD/AUTISM:  TREATABLE ADHD/ASD is commonly and early recognized through many behaviors such as short attention span, impulsivity, communication defect, learning disorders and sleep problems.  Here are some facts: 1. ADHD/ASD is an epidemic of the conditions. In the USA it is as common as one in eighty. The condition is a worldwide recognized and the

  Read more
 • สัมมนาพิเศษฟรี เรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”

  สัมมนาพิเศษฟรี เรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”

   เชิญร่วมสัมมนาฟรี  ในหัวข้อเรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”     ในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญคือ เราพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้นรวม ทั้งกลุ่มเด็กสมาธิสั้น ASD และอื่นๆโดยที่การแพทย์ปัจจุบันจะเป็นการรักษาตามอาการ ประคับประคอง ให้ยาลดกดภูมิและอยู่ในวงตรของยาปฏิชีวนะ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับเซลล์และโมเลกุล ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ได้ไขความลับ บอกความผิดปกติที่พบ จึงเป็น Breakthrough Medicine เมื่อเรา นำมาปรับรักษาร่วมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงเป็นการรักษาที่ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยความตั้งในการเผยแพร่ความก้าวหน้า ความรู้ให้ทราบโดยทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับเด็กๆ วัยใสๆ มีความสุข ความก้าวหน้าในชีวิต ครอบครัวมีความสุข จึงได้จัดสัมมนาเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการดูแลเด็กเหล่านี้ต่อไป   สัมนาฟรี  ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. (จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น) 13.30 น.   ข้อเท็จจริงของภาวะ ADHD. Autism, Learning disorder Asperger’s disease,

  Read more

Photostream