เหตุเพราะสารพิษอันตรายในปัจจุบัน

เราได้รับสารพิษมาจากหลายแหล่งด้วยกัน ทั้งนี้เราสามเารถสรุปได้ว่าเป็นสารพิษจากภายนอกและจากภายใน

สารจากภายนอก หรือtoxicants สารเคมีที่เรา ทาน สัมผัส หายใจ เข้าสู่ร่างกาย ส่วนใหญ่คือสารเคมีสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย เช่นยา ฮอร์โมน สารเคมีกำจัดวัชชพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ยาเร่ง  เป็นสิ่งทีพึ่งระวังอย่างยิ่ง เพราะอาจทำให้ร่างกาย ผิดปกติ เมื่อได้รับสารเคมีในปริมาณที่มากและสะสมนาน เกินขนาดที่ร่างกายจะไม่สามรถขับออกได้

สภาพท้องทะเลที่เบื้อนไปด้วยสารเคมี

สารพิษอีกชนิดหนึ่งคือสารเคมีที่เกิดภายในร่างกายจากการเผาผลาญภายในร่างกายเรียกว่า  Biotoxin ที่เป็นผลผลิตจากการติดเชื้อ มีเชื้อราเรื้อรังในลำไส้ ซึ่งในปัจจุบันพิษจากเชื้อราสามารถตรวจสอบและยืนยันได้จากห้องแลป

 สารพิษดังกล่าวมีผล ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อม เกิดการอักเสบเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมผิดปกติ รวมถึงสารเคมีที่คั่งคางในร่างกาย ทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติ เช่น การมีเอสโตรเจนสูงเกินทำให้เกิดก้อนในเต้านม มดลูก รังไข่ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปัจจุบันเรามีโอกาสได้รับสารเคมีอันตรายได้ง่ายจากอาหารที่เราเลือก จากผักสดในตลาดซึ่งมักพบว่ามีจำนวนยาฆ่าแมลงคงค้างสูง สารเคลือบสีในผลไม้ สารกันบูดในเมล็ดข้าว สีผสมอาหาร หรือโลหะหนักที่มากับอาหารทะเล หรือแม้แต่กระบวนการทำอาหารที่ก่อให้เกิดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

มลภาวะทางอากาศ

 นอกจากนั้นมลภาวะทางอากาศในยุคปัจจุบัน ที่มีสารพิษขนาด2.5 pm การสูดอากาศนี้เป็นระยะเวลานานและในปริมาณที่มาก จะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย รบกวนระบบฮอร์โมนให้ไม่สมดุล อารมณ์ขึ้นๆลงๆ และสามารถพัฒนาจนเป็นโรคหอบหืดได้ง่าย

             สารพิษหลักๆ ได้แก่ สารเคมี ยา สารเสพติด  ฮอร์โมน โลหะหนัก ปรอท อลูมิเนียม ตะกั่ว หรือนิโคติน  การขับสารพิษเหล่านี้เป็นแนวทางในการป้องกัน และลดอาการของโรค โดยสารพิษที่เราคาดไม่ถึงเมื่อสะสมเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยเกือบทุกชนิด ดังนั้นการขับสารพิษจึงมีหลายรูปแบบและหลายระบบแล้วแต่ประเภทของสารพิษที่สะสมมา จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางคลินิกพบว่าหลังล้างสารพิษอาการต่างๆ เช่นอืด แน่นท้อง อักเสบภายใน จะให้ผลที่ดีขึ้น รวมไปถึงผลจากการตรวจทางห้องแลปนั้นดีขึ้น

     บางกอกเฮลธ์ มีประสบการณ์ในการรักษาแบบองค์รวม การตรวจดูการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์ เพื่อประเมินอาการสาเหตุของโรคและวางแผนขั้นตอนในการรักษาที่ต้นเหตุ อาศัยทั้งการขับสารพิษ การฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ การบำบัดอาหาร และคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

Leave a reply