Colon Hydrotherapy

การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เริ่มต้นจากการสวนล้างลำไส้ ( Colon Hydrotherapy) 

Colonics หรือ Colon Hydrotherapy คือ การใช้น้ำเข้าไปทำการบำบัดและล้างลำไส้ใหญ่ โดยใช้เครื่องสำหรับทำ Colonic โดยเฉพาะซึ่งจะควบคุมแรงดันน้ำแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยใช้ปริมาณน้ำเข้า-ออก ประมาน 24ลิตร เป็นการใช้ส่วนผสมของน้ำที่ผ่านการ กรองด้วยระบบ Reverse Osmosis (บริสุทธิ์ 100%) กับกาแฟและสมุนไพรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสวนล้างลำไส้ ช้ส่วนผสมของน้ำที่ผ่านขั้นตอนของการกรองด้วย

การทำ Colon Hydrotherapy นั้นเป็นการชำระล้างสิ่งปฏิกูลออกจากลำไส้ พร้อมทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นและช่วยให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น

    ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ Colonic 

  • ระบบขับถ่ายกลับคืนสู้สภาพที่ดี
  • ลดการสะสมของสารพิษและของเสียในร่างกาย
  • การเต้นของหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น
  • รู้สึกมีพลังในตัวมากขึ้น
  • ลดน้ำหนัก (หากทำอย่างสมำ่เสมอควบคู่กับการคุมอาหาร
  • ผิวพรรณดีขึ้น
  • มีสมาธิและรู้สึกผ่อนคลาย

 

Leave a reply