เกณฑ์กำหนด : การเกิดหัวใจขาดเลือดจากไขมัน

การเกิดหัวใจขาดเลือดจากไขมัน

เรารับรู้กันดีและรักษาระดับไขมันให้มีค่าต่ำ แล้วนำมาเป็นหัวข้อสนทนาอวดกันประจำ แต่คงต้องระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องทานไขมันโดยเฉพาะจากไข่ซึ่งมีคุณค่าอาหารที่วิเศษสุดเหมาะสำหรับผู้สูงวัยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อแปรผลเลือดแล้วคำนวณเพิ่มอีกหน่อยจะช่วยบอกอัตราความเสี่ยงของหัวใจขาดหลอดเลือด จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด บ่งชี้ว่า ในผู้ป่วยที่มีหัวใจขาดเลือด 340 คน เกณฑ์กำหนดของหัวใจขาดเลือดที่ดีที่สุดในเรื่องของไขมัน ได้แก่

arterio1.อัตราส่วนของ TG (Triglyceride)ต่อHDL(High density lipoprotein ไขมันดี) เพราะ TG จะมีความสัมพันธ์กับการแข็งตัวของเลือด ค่าอันตรายคือ มากกว่า 2 ถ้ามากกว่า 6 อันตรายสูงสุด โดยถ้ามีค่าสูงจะทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดมากกว่า 16 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีค่าต่ำ ลำพังการที่มีระดับ Triglyceride สูงอย่างเดียวจะทำให้มีโอกาสเกิดหัวใจขาดเลือด 3 เท่า

2.เกณฑ์กำหนดอื่นที่น่าสนใจและรู้จักกัน ได้แก่อัตราส่วนของไขมันดี HDL ต่อระดับรวมโคเลสเตอรอล(cholesterol) ค่าเกนฑ์ที่ดีคือ น้อยกว่า 0.24 ยิ่งค่าต่ำโอกาสของการเกิดจะสูง

จะเห็นได้ว่าการดูแลเฉพาะค่าระดับโคเลสเตอรอลรวมหรือไขมันเลว LDL อย่างเดียว จะบอกการเกิดหัวใจขาดเลือดไม่ได้นอกจากนี้ตัวแปรอันอื่นของไขมัน คือ ไขมันที่ถูกอ็อกซิไดซ์ ไขมันทรานส์ ขนาดและสมดุลของไขมันชนิดต่างๆ ที่ลอยอยู่ในเส้นเลือด

ก้าวทันยุค มีตัวแปรอันอื่นที่สำคัญ คือ การอักเสบของเส้นเลือด ภาวะการดื้ออินซูลิน การแข็งตัวของเลือดและเส้นเลือด ซึ่งเป็นตัวแปรที่ต้องพิจารณาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจขาดเลือด

Leave a reply