การคำนวณแคลอรี่อาหารจำเป็นหรือไม่

การคำนวณแคลอรี่อาหารจำเป็นหรือไม่

ในปัจจุบันเราเข้าใจว่า ถ้าเรากินอาหารมากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกาย เราจะเสี่ยงต่อโรคอ้วน และถ้าเรากินอาหารน้อยกว่าความจำเป็นของร่างกาย เราจะเสี่ยงต่อโรคขาดสารอาหาร จึงทำให้หลายคนสนใจที่จะนับแคลอรี่อาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวันเพื่อที่จะได้ปรับปริมาณการทานอาหารให้พอดีกับความจำเป็นของร่างกาย หรืออีกในหนึ่ง

Read more