Colon Hydrotherapy

Colon Hydrotherapy

การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เริ่มต้นจากการสวนล้างลำไส้ ( Colon Hydrotherapy)  Colonics หรือ Colon Hydrotherapy คือ การใช้น้ำเข้าไปทำการบำบัดและล้างลำไส้ใหญ่ โดยใช้เครื่องสำหรับทำ Colonic โดยเฉพาะซึ่งจะควบคุมแรงดันน้ำแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยใช้ปริมาณน้ำเข้า-ออก ประมาน 24ลิตร เป็นการใช้ส่วนผสมของน้ำที่ผ่านการ กรองด้วยระบบ Reverse Osmosis (บริสุทธิ์ 100%) กับกาแฟและสมุนไพรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสวนล้างลำไส้ ช้ส่วนผสมของน้ำที่ผ่านขั้นตอนของการกรองด้วย การทำ Colon Hydrotherapy นั้นเป็นการชำระล้างสิ่งปฏิกูลออกจากลำไส้ พร้อมทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นและช่วยให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น     ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ Colonic  ระบบขับถ่ายกลับคืนสู้สภาพที่ดี ลดการสะสมของสารพิษและของเสียในร่างกาย การเต้นของหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น รู้สึกมีพลังในตัวมากขึ้น ลดน้ำหนัก (หากทำอย่างสมำ่เสมอควบคู่กับการคุมอาหาร ผิวพรรณดีขึ้น มีสมาธิและรู้สึกผ่อนคลาย  

Read more