ภาพการเข้าคอร์สล้างนิ่วเมื่อวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2556

ภาพการเข้าคอร์สล้างนิ่วเมื่อวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2556

ภาพการเข้าคอร์สล้างนิ่วเมื่อวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2556 ณ สวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี Gallbladder Flush Camp at Suan Sri Patum in Patum Thani July 5th to 7th, 2013.

Read more