intraveneous treatment, myer's cocktail

Myer’s Cocktail คืออะไร

Myer's Cocktail at Bangkok Health Clinic

Myer’s Cocktail at Bangkok Health Clinic

Myer’s Cocktail เป็นการเสริมสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆเข้าทางหลอดเลือดที่ถูกคิดค้นโดยนางแพทย์ Dr. John Myers, MD. ซึ่งหลังจากที่ท่านได้นำหลักการเสริมอาหรทางหลอเลือดดังกล่ามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย พบว่าได้ผลการรักษาเป็นอย่างดี ต่อมานายแพทย์ Alan R. Gaby หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการรักษาโดยใช้สารอาหารได้นำแนวคิดดังกล่าวมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขี้น Dr. Gaby พบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับการรักษาโดยการให้อาหารเสริมทางหลอดเลือดดังกล่าว มีอาการดีขี้นอย่างเห็นได้ชัด และาการเจ็บป่วยต่างๆที่มีก่อนหน้าก็หายไป สารอาหารเสริมดังกล่าวจะประกอบด้วย Magnesium, Calcium, Vitamin B-Complex และ Vitamin C ซึ่งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจะฉีดเข้ากระแสเลือดให้อย่างช้าๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ และไม่สามารถให้ได้โดยการรับประทาน

ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้ทางหลอดอาหาร Myer’s Cocktail จะเป็นตัวช่วย เสริมทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ

Myer’s Cocktail เหมาะสำหรับใคร

จากประสบการณ์การรักษารโดย Myer’s Cocktail กว่า 15000 ครั้ง ของ Dr. Gaby พบว่าการรักษาดังกล่าวใช้ได้ผลเป็นอย่างดีกับผู้ที่มีอาการหอบหืด, ไมเกรน, เหนื่อยอ่อน (รวมถึง อาการเหนื่อยอ่อนเรื้อรัง), โรคพังผืดในกล้ามเนื้อ, ภาวะกล้ามเนื้อหดตัวเฉียบพลัน, อาการหวัด และไซนัส ตลอดจน อาการแพ้อากาศ, โรคซึมเศร้าและกังวล เป็นต้น

นอกจากนี้ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเยล ถึงการใช้ Myer’s Cocktail ในผู้ป่วยโรคผังผืดในกล้ามเนื้อ พบว่าการให้อาหารเสริมอาทิตย์ละครั้งทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขี้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งทำให้กล้ามเนื้อและผังผืดอ่อนตัวลง อาการเจ็บปวด และซึมเศร้าหายไป ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขี้นในระยะยาวแม้ว่าจะไม่ได้รับ Myer’s Cocktail เป็นเวลานานถึงสี่อาทิตย็หลังจากการเข้ารับครั้งสุดท้าย

Myer’s Cocktail ปลอดภัยหรือไม่

Myers’ Cocktail เป็นการใช้วิตามิน และแร่ธาติที่มีประโยชน์และมีอันตรายผลข้างเคียงน้อย ฉะนั้นจังไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะเดียวกันในบางกรณีก็พบว่าหลังการรักษาผู้ป่วยอาจรู้สึกถึงความร้อน ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการให้ Magnesium ซึ่งก็อาจทำให้รู้สึกศีรษะหมุน หากให้ในอัตราที่เร็วเกินไป ในผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาโดย Dioxin แพทย์ผู้รักษาควรทำการวินิจฉัยอย่าละเอียดก่อนอนุญาตให้รักษารโดยการให้อาหารเสริมทางเส้นเลือดได้ นอกจากนี้ผู้ที่รับ Myer’s Cocktail ก็จะมีความเสียงต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการรักษาโดยการฉีดยาอื่นๆ เช่น อาการเจ็บ ติดเชื้อ หรืออักเสบ บริเวณที่ถูกเข็มทิ่มนั่นเอง

Intraveneous Treatment at Bangkok Health Clinic

Intraveneous Treatment at Bangkok Health Clinic

What is it?

Myers’ Cocktail is a formula of intravenous vitamins and minerals that was pioneered by the late Dr. John Myers, MD. Many of his patients who found relief with these infusions sought continued treatments from Alan R. Gaby, MD a renowned nutritional medicine expert who became one of the major proponents of this treatment. Through these patients, Dr. Gaby found that Dr. Myers had been successful in treating a surprisingly large number of clinical conditions with this nutrient infusion. The “Cocktail” includes magnesium, calcium, B-vitamins (including B12), and Vitamin C and is given by a slow IV push or slow infusion to achieve concentrations of nutrients that are not obtainable with oral administration.

For certain patients, this treatment can be seen as a multi-vitamin that is given directly into the bloodstream. If a person has difficulty digesting food or for another reason doesn’t receive full benefit from taking vitamin pills, they may respond well with an IV nutritional regimen. For other patients, this therapy provides a targeted treatment for a variety of medical conditions.

Who needs it?

Dr. Gaby’s clinical experience with over 15,000 infusions of Myers’ Cocktail has suggested that it can be clinically effective against acute asthma attacks, migraines, fatigue (including chronic fatigue syndrome), fibromyalgia, acute muscle spasms, colds, chronic sinusitis, seasonal allergies, chronic depression/anxiety and other disorders.

A recent randomized control study conducted by Yale investigators evaluated the effect of the Myers’ Cocktail on patients with fibromyalgia. They found that weekly infusions led to clinically significant improvement in tender points, pain, depression, and quality of life directly following treatment with sustained improvement even after four weeks from the last infusion, but the results did not meet statistical significance in this study.

Safety:

Myers’ Cocktail uses vitamins and minerals that have known nutritional benefits and low potential for serious side effects. Patients who receive treatments may experience a sensation of heat, which is likely due to magnesium. Magnesium may also cause lower blood pressure with the feelings of lightheadedness if administered too rapidly. Some patients such as those taking digoxin should avoid treatment and a physician’s evaluation is needed to ensure patient safety. All IV infusions share the risks of pain, infection or inflammation at the injection site.

References:

  1. Gaby A (2002). “Intravenous nutrient therapy: the “Myers’ Cocktail””. Alternative Medicine Review. 7 (5): 389–403.
  2. Ali, A; Njike, VY, et al. (2009). “Intravenous Micronutrient Therapy (Myers’ Cocktail) for Fibromyalgia: A Placebo-Controlled Pilot Study“. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 15 (3): 247–25.