ด้วยประสบการณ์การรักษาที่ยาวนานกว่า 30 ปี ร่วมกับการศึกษาต่อยอดจากต่างประเทศ อาจารย์แพทย์หญิง ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ ได้บูรณาการทางการแพทย์แผนปัจจุบันกับทางเลือกร่วมกับการแพทย์ระดับเซลล์ (Functional Medicine) ที่เป็นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์รักษาผู้ป่วยเด็ก และ  ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง รวมทั้งมะเร็งอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการรักษาจากภายในสู่ภายนอก โดยหวังให้เกิดผลทางการรักษา และเสริมสร้างสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

With more than 30 years working as a medical doctor in both academic and clinical practice, Dr. Lumduan has brought with her a strong foundation of conventional medicine. When combined with her further education in functional and molecular medicine, she has learned to integrate  the best of the two worlds. This integrative approach to the new science aims to work on the root causes of the problem to restore health and enhance wellness in an effective and sustainable way.

ประวัติ ร.ศ. พ.ญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ 

 • อดีตรองคณบดี คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
 • อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • Institute of Functional Medicine (IFM),USA
 • Functional Medicine University
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

 • BangkokIntegrative Wellness
 • คลีนิคแพทย์ทางเลือก
 • โรงพยาบาล กรุงเทพ ด้าน Anti-Aging
 • โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่
 • คลีนิคเด็กลำพูน
 • โรงพยาบาลบางกอกเนอร์สซิ่งโฮม (BNH)

Professional Background

 • Associate Dean, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
 • Professor, Department of Pediatric, Chiang Mai University
 • Gastrointestinal and Liver Disease in Children Specialist

Education

 • Institute of Functional Medicine (IFM), USA
 • Functional Medicine University, USA
 • Gastrointestinal and Liver Disease Specialist Diploma
 • Pediatric Specialist Diploma
 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Experiences

 • Bangkok Health Clinic
 • Alternative Medicine Clinic
 • Anti-Aging and Rejuvenating Department, Bangkok Hospital
 • Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai University
 • Bangkok Nursing Home Hospital