Free Radicals and Oxidative Stress

ในระหว่างการทำงานต่างๆของร่างกาย นับตั้งแต่การสร้างพลังงาน การขจัดสารพิษ และสารเคมี หรือการต่อสู้กับเชื้อโรคของระบบภูมิคุ้มกัน สิ่งหน่ึงที่ถูกสร้างขี้นก็คือสารอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระเหล่านี้คือ

Oxidative Stress Assessment

Oxidative Stress Assessment

โมเลกุลไม่เสถียร เนื่องมาจากอิเล็กตรอนที่ไม่คงที่ของโมเลกุลรอบข้าง ซึ่งเป็นตัวการก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในเซลล์ในลักษณะห่วงโซ่ ซึ่งทำให้เกิดการ Oxidation ของนิวเคลียส์ในเซลล์ ตลอดจนโปรตีน และ เยื่อหุ้มเซลล์ ก่อให้เกิดอาการอักเสบ และความเสื่อม ความเสื่อมนี้เองเป็นตัวเร่งทำให้รเกิดโรค และความชราขี้นในร่างกายของเรา จากการวิจัยพบว่าอาการเจ็บป่วยหลากหลายล้วนเกี่ยวข้องกับสารอนุมูลอิสระ ได้แก่

 • โรครูมาตอยด์
 • โรคไขข้ออักเสบ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคมะเร็ง
 • โรคเส้นเลือดแข็งและตีบตัน
 • จอประสาทตาเสื่อม
 • อาการเหนื่อยเรื้อรัง
 • ระบบทางเดินอาหารอักเสบ
 • อาการแพ้สิ่งต่างๆรอบตัว
 • ระบบประสาทเสื่อมเช่น พาร์คินสัน หรือ อัลไซเมอร์

การตรวจหาระดับของ Oxidative Stress ในร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เราทราบว่าระดับของสารอนุมูลอิสระในร่างกายของเราอยู่ในระดับใด เพื่อจะได้ทำการป้องกันและยับยั้งอาการเสื่อมที่เกิดขี้นโดยไม่จำเป็นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ

Free Radicals and Oxidative Stress

Free Radicals and Oxidative Stress

In the course of normal human activity – energy production, detoxification of pollutants and immunologic defense mechanisms, free radicals are produced. These free radicals are unstable molecules that can extract an electron from a neighboring molecule, causing damage in the process. In a chain-like reaction, free radicals can cause cellular damage by oxidizing nucleic acids, proteins, and membrane lipids. Cellular mitochondria play an important role in aging and disease by being both a significant source of radicals and a primary site of free radical damage. Antioxidants blunt the production of compounds that create inflammation in the body.Unchecked free radical production accelerates the pathogenesis of human disease and aging. These free radicals are counter-balanced by the anti-oxidants present in our foods (and supplements). Evidence is accumulating that oxidative stress is involved in many pathological processes, including:

 • Rheumatoid arthritis
 • Arthritis
 •  Asthma
 • Diabetes Mellitus
 •  Cancer
 • Atherosclerosis
 • Macular degeneration
 •  Chronic Fatigue Syndrome
 • Inflammatory Bowel Disease
 •  Environmental sensitivity
 • Neuro-degenerative diseases such as Parkinson’s and Alzheimer’s

With our Antioxidant/Oxidative Stress Assessment, you will understand what your Oxidative Stress level is at as well as ways to prevent further degeneration. This will help us determine which antioxidants foods or supplements you need and how much it should be applied to you.

في سياق النشاط البشري الطبيعي إنتاج الطاقة وإزالة السموم من الملوثات وآليات الدفاع المناعي، يتم إنتاج الجذور الحرة. هذه الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكنها استخراج إلكترون من جزيء مجاور، مما يسبب أضرارًا في هذه العملية. في تفاعل يشبه السلسلة ، يمكن أن تتسبب الجذور الحرة في تلف الخلايا عن طريق أكسدة الأحماض النووية والبروتينات والدهون الغشائية. تلعب الميتوكوندريا الخلوية دورًا مهمًا في الشيخوخة والمرض من خلال كونها مصدرًا مهمًا للجذور وموقعًا أساسيًا لأضرار جذرية حرة. مضادات الأكسدة تقلل من إنتاج المركبات التي تسبب الالتهابات في الجسم. الإنتاج الراديكالي الحر الذي لم يتم التحقق منه يسرع التسبب في أمراض الإنسان والشيخوخة. هذه الجذور الحرة متوازنة مع مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة (والمكملات). تتراكم الأدلة على أن الإجهاد التأكسدي يشارك في العديد من العمليات المرضية ، بما في ذلك:

إلتهاب المفاصل الروماتويدي –

إلتهاب المفاصل –

الربو –

السكرى –

السرطان –

تصلب الشرايين –

الضمور البقعي –

متلازمة التعب المزمن –

مرض التهاب الأمعاء –

حساسية البيئة –

الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الشلل الرعاش والزهايمر –

من خلال تقييم توافر مضادات الأكسدة / التأكسد لدينا ، سوف تفهم مستوى مستواك في الإجهاد التأكسدي بالإضافة إلى طرق لمنع المزيد من التدهور. سيساعدنا ذلك في تحديد الأطعمة أو المواد المضادة للاكسدة التي تحتاجها والمقدار الذي يجب عليك استخدامه.