ประสบการณ์ทำงาน

–  โรงพยาบาลศิครินทร์

–  บางกอกเฮลธ์ คลีนิก

Work Experience

–  Sikarin Hospital

– Bangkok Health Clinic