จากประสบการณ์ที่ผ่านการรักษาโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกแบบระดับเซลล์ (Functional Medicine) ไปจนถึงการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเอง ทั้งด้านอาหารการกิน การออกกำลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพจิต ส่งผลให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จึงไปศึกษาต่อด้าน Holistic Nutrition  ซึ่งเน้นการใช้อาหาร และการเปลี่ยนวิถีชีวิตมาบำบัดโรงเรื้อรัง เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพชีวิตที่ยั่งยืน

From her healing journey with chronic disease through allopathic medicine, to a functional healing approach, to her taking-my-health-in-my-own-hand attitude, she transforms her eating and lifestyle habits, and connects and heals to her emotion body. This journey guides her to further her education in holistic nutrition, which focuses on healing through food and lifestyle changes, to restore health and wellness in a sustainable way.

ประวัติ น.ส. สุจินันท์ วงศ์สวัสดิ์

 • นักโภชนาการบำบัดอาหารแบบองค์รวม, Certified Nutritional Practitioner (CNP)
 • Certified Food & Spirit Practitioner by Dr. Deanna Minich
 • Registered Nutritional Consulting Practitioner (RNCP) and Registered Orthomolecular Health Practitioner(ROHP) by International Organization of Nutritional Consultants (IONC)
 • Institute of Holistic Nutrition, Canada
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน

 • Nutritionist and Speaker at Nutrition House
 • Founder of Evoke A Life, private practice in Canada

Professional Background

 • Holistic Nutritionist, Certified Nutritional Practitioner (CNP)
 • Certified Food & Spirit Practitioner by Dr. Deanna Minich
 • Registered Nutritional Consulting Practitioner (RNCP) and Registered Orthomolecular Health Practitioner(ROHP) by International Organization of Nutritional Consultants (IONC)
 • Institute of Holistic Nutrition, Canada
 • Mahidol University International College, Bachelor of Business Administration

Experiences

 • Nutritionist and Speaker at Nutrition House
 • Founder of Evoke A Life, private practice in Canada