anti aging

หลายต่อหลายครั้งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงอายุของเราที่นับวันจะมีสูงขี้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามีเทคโนโลยีทางการแพทย์หลากหลายที่ช่วยชะลอการเสื่อมไม่ตามวัยของร่างกายเรา นั่นคือศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยนั่นเอง

ประโยชน์ของการแพทย์ชะลอวัย

การแพทย์ชะลอวัยที่ว่า มีประโยชน์นับแต่ระดับตัวบุคคล ซึ่งฟื้นฟูการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขี้นไปกระทั่งระดับมหภาพ ในการลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล กระทั่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์รวม

ชะลอวัยทำอย่างไร

ศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยดังกล่าวครอบคลุมเหนือไปกว่าการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรักษาโรคเฉพาะเป็นโรคๆ เพียงแต่การปลอดโรคไม่ได้หมายความว่าสุขภาพของท่านจะอยู่ในจุดที่สมบูรณ์ เราเชื่อว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สูงสุด รวมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค คือหัวใจหลักของแพทย์ชะลอวัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีล่าสุดทางการแพทย์ในการตรวจรักษา เราสามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน โดยการเน้นไปทีการเสียสมดุลย์ของระบบต่างๆ รวมทั้งการทำงานของระบบในร่างกายที่ด้อยไปกว่าที่ควรจะเป็นและมักถูกละเลยไป ด้วยการปรับการทำงานของร่างกายให้เข้าสู่ความสมดุลย์ เราจึงจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สูงสุด ลดความเสี่ยงของโรคร้ายในอนาคต ตลอดจนแก้ไปปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความชรา

โปรแกรมชะลอวัยของเราจึงเน้นการชะลอความเสื่อมของร่างกาย ป้องกันโรคร้ายจากความชรา และฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอ และที่สำคัญที่สุดคือการเน้นให้เกิดสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

Many times these problems are put off to “aging”.   Did you know that there are medical treatments available to alleviate these problems? Age-related decline is reversible through Anti-Aging Medicine.

The benefits of Anti Aging

The benefits of anti-aging for the individual are substantial and very obvious in terms of improved quality of life and function. From an economic stand-point, there is also the benefit of reduced health care costs, lower burden on society, and increased productivity.

How to look younger and feel better

An Anti-Aging program goes beyond an annual medical check-up, which is designed to detect disease states – but the mere absence of disease is not enough. We want to maximize quality of life and minimize the risk of developing disease.

Through very detailed medical investigations, we can develop a better understanding of how well your body is functioning. We look for imbalances and sub-optimal states which typically go undetected.

By correcting these imbalances, we can attain a better health state, reduce the risk of developing diseases in the future and correct those annoying age-related health problems.

Anti-Aging programs are designed to help slow down the aging process, prevent degenerative diseases and reverse age-related decline. But more importantly to improve your current health status and quality-of-life.

في كثير من الأحيان يتم تأجيل هذه المشاكل إلى الشيخوخة“. هل تعلم أن هناك علاجات طبية متوفرة للتخفيف من هذه المشاكل؟ الانخفاض المرتبط بالعمر يمكن عكسه من خلال الطب المضاد للشيخوخة.

فوائد مكافحة الشيخوخة

فوائد مكافحة الشيخوخة للفرد كبيرة وواضحة للغاية من حيث تحسين نوعية الحياة والوظيفة. من الناحية الاقتصادية ، هناك أيضًا فائدة في تخفيض تكاليف الرعاية الصحية ، وعبء أقل على المجتمع ، وزيادة الإنتاجية.

كيف تبدو أصغر سنا ويشعر بتحسن

يتجاوز برنامج مكافحة الشيخوخة الفحص الطبي السنوي ، الذي تم تصميمه للكشف عن حالات المرض ولكن مجرد غياب المرض لا يكفي. نريد تعظيم جودة الحياة وتقليل خطر الإصابة بالمرض.

من خلال التحقيقات الطبية المفصلة للغاية ، يمكننا تطوير فهم أفضل لمدى أداء جسمك. نحن نبحث عن اختلالات وحالات دون المستوى الأمثل التي عادة ما يتم اكتشافها.

من خلال تصحيح هذه الاختلالات ، يمكننا تحقيق حالة صحية أفضل ، والحد من خطر الإصابة بالأمراض في المستقبل وتصحيح تلك المشاكل الصحية المزعجة المرتبطة بالعمر.

تم تصميم برامج مكافحة الشيخوخة للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة ، ومنع الأمراض التنكسية وعكس الانخفاض المرتبط بالعمر. لكن الأهم من ذلك تحسين وضعك الصحي الحالي ونوعية الحياة.