ADHD treatment

โรคสมาธิสั้นเป็นหนึ่งในโรคที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ ซี่งประมาณกันว่า 5-10% ของประชากรทั่วไปมีอาการของโรคดังกล่าว

ADHD คืออะไร? เราสามารถสังเกตอาการสมาธิสั้นได้ง่ายๆดังนี้

 • มีสมาธิต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลาสั้นๆ
 • จิตใจวอกแวกง่าย
 • ไม่เป็นระเบียบ
 • ผลัดวันประกันพรุ่ง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับความคิด และการตัดสินใจ
 • มีอารมณ์รุนแรง

ทั้งนี้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวได้แก่

 • ไม่สามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
 • มีปัญหาครอบครัว
 • อาจติดยาเสพย์ติด
 • มัปัญหาอาชญากรรม
 • มีความมั่นใจใจตัวเองต่ำ
 • มีความเครียดเรื้อรัง
 • มีความคิดฆ่าตัวตาย

ทั้งนี้การแพทย์แผนปัจจุบันมีวิทีรักษาโรคที่หลากหลาย นับแต่การใช้ยากระตุ้นทางประสาท กระทั่งยากล่อมประสาท ที่ Bangkok Health Clinic เรายึดหลักการของแพทย์องค์รวม ซึ่งถือเอาปฏิสัมพันธ์ของลำไส้และสมอง (Gut-Brain Barrier) ตลอดจนอาการภูมิแพ้สารต่างๆเข้ามาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะทำการรักษาคนไข้อย่างบูรณาการโดยการปรับพฤติกรรม และอาหาร เพื่อให้เกิดเป็นการรักษาที่ยั่งยืนโดยปราศจากยา

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common psychiatric disorder in children and one of the most common psychiatric disorders in adults, affecting between 5-10% of the general population.

 What is ADHD? Simply put, ADHD is characterized by:
• Persistent short attention span
• Distractibility
• Disorganization
• Procrastination
• Problems with forethought and judgment
• Impulse control
Having untreated ADHD affects nearly every aspect of a person’s life and has been associated with:
• Failure to reach potential at school or work
• Family conflict
• Drug abuse
• Legal and criminal problems
• Low self-esteem
• Chronic stress
• SuicideIn conventional medicine, ADHD treatment can range from using stimulant drugs to psychotic medications, at Bangkok Health Clinic, through integrative medical practice, we believe that the Gut-Brain barrier and food intolerance can play an important role. Lumduan offers an alternative treatment focusing on diet and lifestyle change as well as the digestive health to improve the quality of life of our patients in a more sustainable way without using any types of medications.

إضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) هو الاضطراب النفسي الأكثر شيوعًا في الأطفال

*ما هو ADHD؟ ببساطة ، يتميز ADHD بـ: #التشتيت • الفوضى • المماطلة • مشاكل في التفكير والتسرع والحكم على الأشياء • عدم التحكم في الدافع *يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دون علاج على كل جانب من جوانب حياة الشخص تقريبًا ويرتبط بما يلي: • الفشل في الوصول إلى المكانة العلمية في المدرسة أو المتقدمة في العمل. • الصراع العائلي. • تعاطي المخدرات. • المشاكل القانونية والجنائية. • قلق مزمن. * تقدم الأستاذة الدكتورة Lumduan (أستاذة طب الأطفال بجامعة شيانج ماي في تايلاند) في مركز بانكوك الطبي, علاجًا بديلًا يركز على النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة بالإضافة إلى صحة الجهاز الهضمي لتحسين نوعية حياة مرضانا بطريقة أكثر استدامة دون استخدام أي نوع من الأدوية. الطب التقليدي المستخدم في علاجات ADHD هذه الأيام قد يؤدي إلى الإنتحار، تكمن تلك العلاجات في الأدوية المنشطة للمخ مع الأدوية الذهانية، من خلال الممارسة الطبية المتكاملة، نعتقد أن حاجز Gut-Brain يمكن أن يلعب دورا مهما في إحتجاز الأدوية وعدم وصولها للمخ وبالتالي زيادة تركيزها في الدم.