logo

Contact Us

Colon Hydrotherapy

การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ

การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS เป็นการรักษาที่เน้นการชำระทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ โดยการใช้น้ำ ปล่อยเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ทางรูทวาร เร่ิงให้เกิดการบีบตัวของลำไส้ใหญ่เอง เพื่อที่ว่าจะได้มีการถ่ายเอาของเสีย สารพิษ ตลอดจน จุลินทรีย์แบคทีเรียที่แฝงตัวอยู่ในลำไส้ใหญ่ออกมา ทั้งนี้ การสวนล้างลำไส้ ถือเป็นการรักษาที่ได้ผล และมีมานานนับแต่สมัยอียิปต์ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าขี้น จึงได้มีการประยุกต์นำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้มากยิ่งขี้น ทังนี้การสวนล้างลำไส้นับเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับในหมู่แพทย์ระบบทางเดินอาหารทั่วไป

ที่ ฺBangkok Health Clinic การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS เป็นการสวนล้างลำไส้ที่เน้นการค่อยๆปล่อยน้ำโอโซนพิเศษปริมาณหลายลิตรเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ เป็นเวลากว่า ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้น้ำสามารถเข้าไปทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ได้ทั้งระบบ กระทั้งไปถึง Illeo Cecal Valve หรือบริเวณที่ลำไส้ใหญ่ตอนต้นที่ต่อกับลำไส้เล็กนั่นเอง ทั้งนี้ยังมีเพิ่มสารที่ทำให้จุลินทรีย์ probiotics ทีดีสามารถเจริญเติบโตในลำไส้ต่อไป

ด้วยเหตุนี้การรักษาด้วย การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherpay PLUS จึงไม่เพียงจะเป็นการทำความสะเอาดลำไส้ใหญ่อย่างปลอดตภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยการทำงานของลำไส้ในระยะยาวอีกด้วย และจากประสบการณ์การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS ที่ Bangkok Health Clinic พบว่าผู้เข้ารับ การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS จะรู้สึกสบายตัว และผ่อนคลายท้องหลังจากการทำการสวนล้าง ผู้ป่วยที่เป็นโรค Auto Immune และภูมิแพ้ มีอาการดีขี้นอย่างเห็นได้ชัด ท่านที่มีลม แน่นท้อง อึดอัด อาหารไม่ย่อย รวมถึงมีอาการท้องผูกเรื้อรัง อาการต่างๆเหล่านี้จะคลายลงหลังจากการทำครั้งแรก และควรมีการปรับพฤติกรรม และอาหารการกินเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสวนล้างลำไส้

Q – การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS จะเป็นการล้างเอาแบคทีเรียที่ดีหรือไม่ดีและสารอาหารต่างๆออกจากลำไส้ไปหรือไม่

การสวนล้างลำไส้แม้ว่าจะเป็นการล้างเอาแบคทีเรียที่ไม่ดีออกไป แต่เป็นการทำความสะอาดพื้นที่ในลำไส้ใหญ่ ส่งผลให้แบคทีเรียดี หรือ probiotics สามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป ในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้มีการสวนล้างลำไส้แล้ว ผู้ป่วยจะได้รับเครื่องดื่มร้อนสมุนไพร เพื่อทดแทนแร่ธาตุที่สูญเสียไปจากการสวนล้างลำไส้

Q – หากมีประจำเดือน สามารถทำ การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS ได้หรือไม่

การสวนล้างลำไส้ด้วย Colon Hydrotherapy PLUS สามารถทำได้ขณะมีประจำเดือน แ่ต่แนะนำว่าผู้สวนล้างควรใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไว้ในขณะเดียวกัน

Q – การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS แตกต่างกับการสวนล้างลำไส้ที่ทำได้เองที่บ้านด้วยน้ำกาแฟหรือไม่ อย่างไร

การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS เป็นการสวนล้างลำไส้ทั้งระบบ เพราะเน้นการปล่อยน้ำสู่รูทวารแต่ทีละน้อยเป็นประมาณ 4 ลิตร ซึ่งจะทำให้น้ำสามารถทำความสะอาดภายในลำไส้ใหญ่ได้ไปจนถึงจุดที่ต่อกับลำไส้เล็กตอนปลาย เหมาะสำหรับทุกๆคนที่ต้องการล้างพิษในลำไส้ใหญ่ออกไป ในทางกลับกันการทำการสวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟ เป็นการเน้นการทำความสะอาดเพียงแค่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเท่านั้น ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูก และควรใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้น เนื่องจากการทำการสวนล้างลำไส้ที่บ้านด้วยกาแฟเป็นประจำทุกวัน อาจทำให้เกิดอาการลำไส้ขี้เกียจ และเกิดการพึ่งพาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการถ่ายได้

Q – ควรทำ การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบบ Colon Hydrotherpay PLUS บ่อยเพียงใด

แท้จริงแล้วท่านสามารถทำ การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ แต่ไม่แนะนำให้ทำเป็นประจำเพื่อกันไม่ให้เกิดการพึ่งพาอุปกรณ์ และอาการลำไส้ขี้เกียจ ทั้งนี้ขี้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นสำคัญ หากท่านใดมีอาการท้องผูกอาหารไม่ย่อย หรือเป็นโรคภูมิแพ้ และ ภูมิคุ้มกันต้านตัวเอง หรือ Auto-immune การสวนล้างลำไส้ควรทำทุกๆ 2-3 วัน ในระยะแรก จนกว่าอาการจะดีขี้น แล้วจึงลดการสวนล้างลำไส้ลง เหลือเพียงอาทิตย์ละครั้ง หรือสองอาทิตย์ครั้งในเวลาต่อมา ทั้งนี้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวควรบำบัดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนอาหาร และวิถีชีวิตต่างๆตามที่แพทย์แนะนำ สำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีอาการของโรคควรทำการสวนล้างลำไส้สองอาทิตย์ครั้ง หรือ เดือนละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของเสียตกค้างอยู่ในลำไส้ ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆตามมาได้

Q – มีผู้ป่วยกรณีใดบ้างที่ไม่แนะนำให้ทำ การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคชัุก มีริดสีดวงทวาร หรือเส้นเลือดโป่งพองที่รูทวารเป็นประจำ รวมถึงผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรูทวาร และมีอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ ไม่ควรเข้ารับการบำบัดโดยใช้ การสวนล้างลำไส้ทั่วระบบ Colon Hydrotherapy PLUS

เอกสารอ้างอิง

J. H. Kellogg, Should the colon be sacrificed or may it be reformed? JAMA LXVIII (26): 1957-1959, June 30, 1917.

Morton Walker, DPM;  Value of Colon Hydrotherapy Verified by Medical Professionals, Townsend Newsletter, Aug/Sept, 2000

Colon Hydrotherapy PLUS

Colon Hydrotherapy is a way to help your body clean of the toxic waste accumulated in your large intestine. what we call the colon, is about 5 feet long and 2 ½ inches around. The object of a colonic is to get the water to reach all the way to the end. Our body’s ileo-cecal valve keeps the small intestine sealed shut, so water does not go beyond the large intestine. Depending upon how many times you fill and empty, fill and empty, you may use 25-30 gallons of water in a session. The water is triple-filtered. The equipment often uses a UV light to kill pathogens, as well as particle and carbon and ozonized filtration ensuring clean, safe water.

The longer one can hold the water in, the more it softens material in the colon and makes it easy to release. When your body is ready to release, it starts up the peristaltic action to move things out. This is the same peristaltic action that moves food down the esophagus. It’s a muscle contraction. You don’t have to think about it; your body just does it. Sometimes people lose a lot of natural ability, just as any muscle can lose tone, and this decreases the peristaltic reflex. Colonics help you regain and strengthen that reflex. If you have no peristaltic action, a skilled colon therapist can help your bowel to regain its function.

How is Colon Hydrotherpy used

Colon hydrotherapy is excellent as a treatment for yeast syndrome. It can literally wash out a significant amount of the pathogenic load in the colon. When we see candida exit, it looks like beer foam. A yeast overgrowth can trigger a variety of symptoms including extreme fatigue, migraine headaches, irregular menses, chronic constipation, and abdominal pain.

People with weak immune systems benefit a lot when Nature gets a helping hand to keep the colon’s toxic burden at a minimum while their bodies are trying to heal.

Colon hydrotherapy increases the good intestinal flora. We live in a symbiotic relationship with the bacteria in our body. We need lots of “good bacteria” to digest food and give us the ability to get at all the nutrition that comes in food.

Teachers, airline pilots, stock brokers, and others often don’t have time during the day to go to the bathroom. They feel brain fogged, fatigued, bloated and abdominally cramped. Their colon loses the ability to act. Constipation or other bowel problems set in. Colonics can remove impacted and dehydrated fecal matter and restore muscle tone.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q – Is this medically approved?

Yes. Colon hydrotherapy equipment is FDA approved.

Q – What is the difference between a colonic and an enema?

A “colonic” is generally understood to be a professionally administered procedure where water washes the entire length of the colon (large intestine) several times during a session. And “enema” in this context is generally understood to involve just the last several inches of the colon, the rectum.

Q – Will colonics wash out intestinal flora and valuable nutrients?

Yes and no. Rinsing out of putrefied material in the large intestine cleans the terrain, allowing us to replace the unhelpful bacteria with good intestinal flora. Good bacteria breed happily in a clean environment. We can also replace electrolytes, using a special formulation of marine plasma to restore health to the bowel.

Q – I’ve read about ‘black tubes of mucoid plaque’ that line the walls of the colon and kill the peristaltic action. Is that true?

No. It’s a popular myth, but not true. You can read claims about ejecting incredible looking stuff after using some colon cleaning products. People sometimes see something that looks a bit like twisted rope. That is the mucilaginous fiber in the purging products themselves, combined with black bile from the liver. Sometimes it presses against the colon wall and makes an impression, which is what gives it that gnarled look.

Q – Can colonics be done during a menstrual period?</h3>

Yes. Your body is already cleansing. Your period will not interfere with the treatment. You simply wear a tampon.

Q – What if I have gas?

Lots of people do. We think of gas as the bully in the room. Sometimes it wants to block the water. We are pretty good at getting the water to slide around it and bring it out. Gas looks like bubbles in the water as it exits.

Q- Are there any conditions where you would not recommend colonic?

Yes. Some situations are contraindicated, such as history of seizures, carcinoma of the rectum, recent abdominal or colon or rectal surgery, cirrhosis or liver disease, and more. Check with your physician if there is any question.

Citations

J. H. Kellogg, Should the colon be sacrificed or may it be reformed? JAMA LXVIII (26): 1957-1959, June 30, 1917.

Morton Walker, DPM; Value of Colon Hydrotherapy Verified by Medical Professionals, Townsend Newsletter, Aug/Sept, 2000