การตรวจสุขภาพด้วยเครื่อง Quantum Magnetic Resonance Analyzer

Quantum Magnetic Resonance Analyzer

เครื่อง Quantum Magnetic Resonance Analyzer นับเป็นอุปกรณ์ตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำเป็นอย่างมาก โดยใช้หลักการที่ว่าเซลล์ในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการแตกตัว เพิ่มจำนวนเซลล์ หรือ ตายลงไป และในระหว่างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Nucleus และ Electron ในแต่ละเซลล์จะมีการเคลื่อนไหวและส่งคลื่นความถึ่ที่แตกต่างกันออกมาโดยไม่ขาดสาย ซึ่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กดังกล่าวจะช่วยบ่งชี้สภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บ และ ปัญหาสุขภาพต่างๆ

กระแสคลื่นพลังงานที่ร่างกายและอวัยวะต่างๆส่งผ่านออกมาจึงเป็นตัวกลางสำคัญที่เครื่อง Quantum Magnetic Resonance Analyzer ใช้ในการวินิจฉัยการทำงานของระบบต่างๆ โดยจะได้เปรียบเทียบกับลักษณะการทำงานปกติของร่างกาย และตรวจดูว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นไปในลักษณะใด

ด้วยหลักการดังกล่าวการตรวจร่างกายด้วยเครื่อง Quantum Magnetic Resonance Analyzer จึงสามารถแสดงผลสุขภาพและการทำงานของร่างกายได้อย่างแม่นยำ และครอบคลุมหลายระบบในร่างกาย ทั้งนี้การประยุกต์นำผลจากเครื่อง Quantum Magnetic Reosnance Analyzer มาใช้จำต้องผ่านการแปลผลจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่อง และ เชื่อมโยงกันของการทำงานระบบต่างๆในร่างกาย เพื่อให้คำแนะนำการรักษาและดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในชั้นต่อไป

 

Quantum Magnetic Resonance Analyzer

The magnetic resonance analyzer offers new advantages in the field of material analysis. It has been shown that the applicability of such an analyzer exceeds the range of tissue analysis and other medical applications. The magnetic resonance analyzer measures the degree and type of response of a matter under test, and by comparison with reference matter it assists in recognizing deviations from the desired response.

 

Quantum Magnetic Analyzer: Principle of Analysis

 

The human body is an aggregate of numerous cells, which continuously grow develop, split, regenerate and die. By splitting up, cells renew themselves. For adults, about 25 million cells are splitting up every second and blood cells are constantly renewing at a rate of about 100 million per minute. In the process of cellular split-up and renewal, the charged bodies of nucleus and extra nuclear electrons as the basis unit of a cell are moving and changing ceaselessly at a high speed as well, emitting electromagnetic waves without interruption.

The signals of electromagnetic waves emitted by human bodies represent the specific condition of human body and therefore, different signals of electromagnetic waves will be emitted by the conditions of good health, sub-health, diseases, etc. The conditions of life can be analyzed if such specific electromagnetic wave signals can be analyzed.

The quantum analyzer is a new instrument to analyze such phenomenon. The weak magnetic frequency and energy of the human body are collected by holding the sensor, and after amplification by the instrument and treatment by the built-in micro-processor, the data is compared with the standard quantum resonant spectrum of diseases, nutrition and other indicators incorporated within the instrument to judge whether the sample wave forms are irregular using the Fourier principle approach. Analysis and judgment can thus be made on health condition and main problems of the testee based on the result of waveform analysis, as well as standard protective and curative proposals.

Leave a reply