ประสบการณ์ทำงาน

2550 – 2554             โรงพยาบาลมหาราช (นครศรีธรรมราช)

2554 – 2555              คลีนิกชุมชนอบอุ่น (ระยอง)

2555 – ปัจจุบัน             Bangkok Health Clinic

Work Experience

2007 – 2011              Maharaj Hospital, Nakorn Sri Thammaraj

2011 – 2012               Clinic Choom Chon Ob Oun, Rayong

2012 – Now                Bangkok Health Clinic