ประสบการณ์ทำงาน

–  โรงพยาบาลหัวเฉียว

–  คลินิคจุฬาการแพทย์

–  โรงพยาบาลบางนา 1

–  บางกอกเฮลธ์ คลีนิก

Work Experience

–  Hua Chew Hospital

– Chula Medical Clinic

– Bangna 1 Hospital

– Bangkok Health Clinic