โรคกรดไหลย้อน

  หรืออาการที่เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหาร มีผลกระทบต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหาร และในกระเพราะ ทั้งนี้อาการที่บ่งชี้ได้แก่ ความรู้สึกแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ขึ้นมาที่อกและคอ ซึ่งมักเกิดภายหลังการทานอาหารมื้อหนัก หรืออาหารที่มีไขมันสูง การนอนภายหลังการทานอาหาร การเอนกายไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และการยกของหนัก อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อน เช่น โรคเครียด การมีความผิดปรกติของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหาร ทำให้ความดันภายในกระเพราต่ำและดันให้กรดไหลย้อน หรือความผิดปรกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร รวมไปถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

อาการที่พบบ่อยมีทั้ง

การมีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก อาการแสบร้อนที่บริเวณหน้าอก อาการเรอเป็นต้น ในบางรายอาจพ่วงมาด้วยอาการท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียนหลังรับประทานอาหาร เจ็บหน้าอก จุกในบริเวณคอ อาการหอบหืด ไอแห้งๆ เสียงแหบ เจ็บคอ ซึ่งเกิดจากกรดที่ไหลย้อนขึ้นมาบริเวณกล่องเสียงทำให้เกิดอาการเสียงอักเสบเรื้อรัง

การรักษาในแพทย์แผนบูรณาการ

          เน้นแก้ไขที่ต้นเหตุของโรคกรดไหลย้อนนั้นคือ กระเพราอาหารมีปัญหาในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหาร การดูดซึมสารอาหาร การหลั่งของน้ำกรด หรือการบีบตัวของกระเพราะอาหาร ดังนั้นในแพทย์สายทางเลือกจึงตรวจดูการทำงานภายในที่ผิดปรกติ และแก้ไขที่ตรงจุด เช่น การให้สารอาหารไปกระตุ้นการฟื้นตัวของกระเพาะอาหารเพื่อหลั่งน้ำกรดที่ดี มีคุณภาพ คือค่าpHที่ต่ำ การตรวจดูการทำงานของน้ำดี และการทำงานของตับเป็นต้น

         ทั้งนี้พฤติกรรมการทานอาหารและการดำเนินชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อน เช่นเดียวกัน อาทิเช่น การดื่มกาแฟ ชา น้ำอัดลมและอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด ไขมันสูง สุรา รวมถึงการสูบบุหรี่ การทานอาหารไม่ตรงเวลา การนอนหลังทานอาหารภายใน 3 ช.ม แรก การทานอาหารในปริมาณที่มากเกิน ทานอาหารแปรรูป ของทอดของมัน รวมไปถึงอาการเครียดจากงาน จากชีวิต และการทานอาหารอย่างเร่งรีบ ล้วนกลายมาเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อน

          ดังนั้นผู้ป่วยควรหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการทานอาหารให้น้อยและสม่ำเสมอ ไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกิน ระวังเรื่องน้ำหนัก เลือกทานอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ทานออร์แกนิค ทานอาหารประเภท Fiber ให้เยอะ ดื่มน้ำให้มาก รวมไปถึงการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ โดยแนะนำให้เดินหลังทานอาหารอย่างน้อย 15 นาที เพื่อกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพราอาหาร

 การรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน

           นิยมการทานยาเคลือบกระเพาะหรือยาลดกรด เพื่อปรับปริมาณกรดที่หลั่ง ปรับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งอาจรวมไปถึงการผ่าตัดในกระเพราะอาหารสำหรับบางรายที่มีอาการรุนแรง ซึ่งก่อให้ผลข้างเคียงในระยะยาว ทั้งนี้โรคกรดไหลย้อนที่สะสมมานาน อาจก่อให้เกิดภาวะเชื้อจุลินทรีย์ไม่สมดุลในกระเพาะเช่น เชื้อHelicobacter (H.pylari) ซึ่งทำให้เกิดการหมักของอาหาร กรดในกระเพาะที่ถูก Block ด้วยยาลดกรดและยาเคลือบกระเพาะทำให้ท้องอืด อาจส่งผลร้ายในระยะยาวอีกด้วย

       ก่อนตัดสินใจผ่าตัดกระเพราอาหาร ผู้ป่วยควรศึกษาข้อมูลสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคและวินิจฉัยโรคให้แน่นอนก่อน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเป็นเวลานาน

       จากงานวินิจฉัยพบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนั้นมีต้นเหตุมาจากการทานอาหารไม่ได้สุขภาพ ก่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่สมดุล การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่น้อยจนกระทั่งกระเพาะอาหารเกิดการบีบตัวเพื่อย่อยอาหาร หรือทานอาหารมากเกิน อาหารย่อยไม่ทันจึงทำให้รูหูรูดดันหลอดอาหารเปิดออกและกรดในกระเพาะอาหารจึงไหลสู่หลอดอาหาร

          ทั้งนี้เราควรเน้นการปรับพฤติกรรมการทานอาหาร การเลือกทานอาหารสุขภาพและความสม่ำเสมอในการทานอาหาร เน้นการกระตุ้นการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ การปรับความสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของแรงดันจากการบีบตัวของกระเพาะอาหาร จึงจะเป็นแนวทางในการรักษาตามธรรมชาติของร่างกายตามแนวแพทย์บูรณาการ

ในศาสตร์ของแพทย์แผนบูรณาการ         

          เราอาศัยการสอบถามประวัติ ความเป็นมา พฤติกรรมการทานอาหารและการดำเนินชีวิตที่กลายมาเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาในระบบการย่อยอาหาร เมื่อพบข้อสันนิฐานจึงตรวจสอบระดับลึกด้วยเครื่อง quantum scanของทางคลินิกเรา เพื่อตรวจสอบการทำงานของกระเพาะ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดีและอวัยวะสำคัญๆ เพื่อช่วยไขข้อสมมุติฐาน รวมไปถึงการตรวจเลือดในบางราย เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคในระดับลึก

          กระบวนการรักษาแบบแพทย์แผนบูรณาการณ์ จะเน้นการเพิ่มวิตามินสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย การส่งเสริมการล้างพิษตับ การแก้ไขพฤติกรรมการทานอาหารและประเภทอาหารที่ทาน โดยเราเน้นการปรับสมดุลให้ร่างกาย พักฟื้น ฟื้นฟู การสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ส่งเสริมการทำงานธรรมชาติของร่างกาย แทนการใช้ยาที่ไปกดภูมิในร่างกาย หรือการใช้ยาและการรักษาที่มีผลข้างเคียงและเป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว

         ทั้งนี้ศาสตร์แพทย์แผนบูรณาการณ์ให้การรักษาที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์รับรอง การชะลอวัยของเซลล์ การปรับอาหารด้วยศาสตร์ Nutraceutical การวินิจฉัยด้วย Genetic test ซึ่งเป็นการแพทย์ระดับลึกที่อาศัยความรู้ ความเข้าใจระบบการทำงานและธรรมชาติของอวัยวะต่างๆในร่างกาย การทำงานในระดับเซลล์ต่อการทำงานองค์รวมของร่างกาย โรคกรดไหลย้อนจึงเป็นโรคที่เราให้ความใส่ใจในการแก้ไขที่ต้นเหตุแทนการรักษาตามอาการ

            ดังนั้นศาสตร์การแพทย์แผนบูรณาการณ์จึงตอบโจทย์กับผู้ป่วยหลายคนที่ต้องการคำตอบให้กับร่างกายที่เปลี่ยนแปลง หากสนใจการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกสามารถติดต่อได้ที่ Bangkok Health Clinic หรือ โทร 061-989-4928

Leave a reply