สัมมนาพิเศษฟรี เรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”

 เชิญร่วมสัมมนาฟรี  ในหัวข้อเรื่อง “สมาธิสั้น รักษาหายได้”    

ในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญคือ เราพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้นรวม ทั้งกลุ่มเด็กสมาธิสั้น ASD และอื่นๆโดยที่การแพทย์ปัจจุบันจะเป็นการรักษาตามอาการ ประคับประคอง ให้ยาลดกดภูมิและอยู่ในวงตรของยาปฏิชีวนะ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับเซลล์และโมเลกุล ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ได้ไขความลับ บอกความผิดปกติที่พบ จึงเป็น Breakthrough Medicine เมื่อเรา นำมาปรับรักษาร่วมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงเป็นการรักษาที่ครอบคลุมในทุกด้าน

ด้วยความตั้งในการเผยแพร่ความก้าวหน้า ความรู้ให้ทราบโดยทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับเด็กๆ วัยใสๆ มีความสุข ความก้าวหน้าในชีวิต ครอบครัวมีความสุข จึงได้จัดสัมมนาเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการดูแลเด็กเหล่านี้ต่อไป

 

สัมนาฟรี  ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.

(จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น)

13.30 น.   ข้อเท็จจริงของภาวะ ADHD. Autism, Learning disorder Asperger’s disease, Tiourette syndrome

13.50 น.   เล่าเรื่องของเด็กสมาธิสั้น ASD ในปัจุบัน

14.10 น.   ความก้าวหน้าในเชิงวิทยาศาตร์ในระดับเซลล์และโมเลกุล

14.40 น.   การดูแลแก้ไขด้วย Biomedical Treatment

15.10 น.   ประสบการณ์จากผู้ปกครองที่ได้สัมผัสการรักษา

16.00 น.   ร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16.30 น.   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

 

สถานที่จัดสัมนา 

Bangkok Integrative Wellness

17 ถ. สุขุมวิท 62 (แยก 6) แขวงบางจาก  เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ  10260

สำรองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม 

กรุณาติดต่อคุณ ประภาพร เลิศไสว  เบอร์ 081-255-4419

หรือติดต่อทาง Email: info@wellnessbangkok.com

 

 

Leave a reply