ภาพผู้เข้า คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เดือนตุลาคมที่ผ่านมา

เราเก็บภาพบรรยากาศการเข้าค่าย คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่าน มาให้ทุกคนได้ชมกันคะ

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556
คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

gallbladder flush camp oct 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

gallbladder flush camp oct 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

gallbladder flush camp oct 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

gallbladder flush camp oct 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

gallbladder flush camp oct 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

gallbladder flush camp oct 2556

คอร์สล้างพิษตับ และ นิ่วในถุงน้ำดี โดย Bangkok Health Clinic เมื่อวันที่ 20-27 ต,ค, 2556

Leave a reply