logo

Contact Us

Gallbladder kit

หน้าที่ของตับ

ตับเป็นอวยัวะสำคัญทำหน้าที่กระจายสารอาหารต่างๆไปสู่ทุกระบบในร่างกาย รวมทั้งขจัดเอาสารพิษและโปรตีนต่างๆออกจากร่างกายอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ตับจึงทำหน้าที่สำคัญช่วยกรองทำความสะอาดของเสียต่างๆ รวมไปถึงฮอร์โมน แอลกอฮอล์ และ ยาต่างๆที่เราทาเข้าไป โดยจะปล่อยของเสียดังกล่าวออกมาทางท่อน้ำดีผ่านทางน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี

ตับที่ทำงานได้ดีจะได้รับเลือดอย่างน้อย 3 ลิตร ต่อนาที และสามารถผลิตน้ำดีได้วันละประมาณ 1-1.5 ลิตรเพื่อที่จะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้อนนิ่วที่เกิดขี้นจากน้ำดีที่แข็งตัวในตับ จึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ตับทำงานขับสารพิษได้ไม่สมบูรณ์ และทำให้มีสารพิษคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือด นอกจากนี้มันยังทำให้ตับไม่สามารถส่งผ่านสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเหมาะสม ทำให้ระบบในร่างกายเสียสมดุลย์ ก่อให้เกิดเป็นอาการไม่สบายต่างๆ ทั้งยังทำให้รับทำงานหนักอีกด้วย

อาการที่แสดงว่าคุณอาจมีสารพิษคั่งค้างในตับได้แก่

 • อยากอาหาร
 • ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ
 • ท้องเสีย
 • ท้องผูก
 • อุจจาระเป็นสีโคลน
 • มีกลิ่นปาก
 • มีลมแน่น
 • ตด
 • เป็นโรคริดสีดวง
 • ปวดแปลบบริเวณท้องด้านขวา
 • หายใจลำบาก
 • เป็นโรคตับ
 • มี โคเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • เป็นโรคซึมเศร้า
 • หมดสมรรถภาพทางเพศ
 • เป็นโรคอ้วน
 • ปวดคอและไหล่

การล้างสารพิษในตับ

การล้างสารพิษในตับจึงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคน โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสารพิษต่างๆ เพื่อที่จะรักษาอาการเหล่านี้ และฟื้นฟูการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงดังเดิม

ที่ Bangkok Health Clinic เรารับปรึกษาปัญหาเกี่ยวการดีท๊อกซ์ล้างพิษตับ พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถนำไปใช้ทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ยุ่งยาก หรือหากท่านใดที่สนใจ เราก็มีการจัดคอร์สล้างพิษตับและถุงน้ำดีเป็นระยะๆ ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศการจัดคอร์สที่ผ่านมาได้โดยคลิ๊กที่นี่ หรือหากท่านสนใจอยากขอรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สครั้งต่อไป ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งข่าวสารไว้กับเราได้

The Liver

The liver is the main organ responsible for distributing and maintaining the body’s “fuel” supply. Furthermore, its activities include the breaking down of complex chemicals and the synthesis of protein molecules. The liver acts as a cleansing and filtration device; it also deactivates hormones, alcohol, and medicinal drugs. Its task is to modify these biologically active substances so that they lose their potentially harmful effects — a process known as detoxification. Specialized cells in the liver’s blood vessels mop up harmful elements and infectious organisms reaching the liver from the gut. The liver excretes the waste materials resulting from these actions via its bile duct network.

Gallstones

A healthy liver receives and filters 3 pints of blood per minute and produces 1 to 1.5 quarts of bile every day. This ensures that all the activities in the liver and in the rest of the body run smoothly and efficiently. Obstructive stones consisting of hardened bile (termed “intrahepatic gallstones” by Johns Hopkins University) greatly undermine the liver’s ability to detoxify any externally supplied and internally generated harmful substances in the blood. These stones also prevent the liver from delivering the proper amounts of nutrients and energy to the right places in the body at the right time. This upsets the delicate balance in the body, known as “homeostasis,” thus leading to disruption of its systems and undue stress on its organs.

Health Conditions That Indicate the Presence of Gallstones

 • Low appetite
 • Food cravings
 • Digestive disorders
 • Diarrhea
 • Constipation
 • Clay-colored stool
 • Hernia
 • Flatulence
 • Hemorrhoids
 • Dull pain on the right side
 • Difficulty breathing
 • Liver cirrhosis
 • Hepatitis
 • Most infections
 • High cholesterol
 • Pancreatitis
 • Heart disease
 • Brain disorders
 • Duodenal ulcers
 • Nausea and vomiting
 • A “bilious” or angry personality
 • Depression

Why Clean the Liver?

In our industrialized developed world, we are immersed in a sea of toxic chemicals. The Environmental Protection Agency estimates that half-a-million chemicals are in use today, and over five thousand new chemicals are introduced yearly. Some researchers believe up to twenty-five percent of these may be carcinogenic. This is why it is crucial to employ a liver cleanse supplement and/or diet to cleanse your liver of the toxic waste of twenty-first century living.

If your liver becomes overworked, it can become congested. Toxic compounds and impurities may get trapped in deposits of hardened bile. Pollutants may not be flushed out of the body, and can back up in yourbloodstream.

A sluggish liver can lead to serious fatigue, weight gain, water retention, and a host of other health woes. Detoxification that targets the liver can help remove these unwanted poisons and enable it to function properly. A healthy liver will increase your energy, improve metabolism, and help you burn excess fat.

At Bangkok Health Clinic, we offer Gallbladder Flush consultation and effective Gallbladder Flush Protocol that you can easily follow at home. From time to time, we also hold Gallbladder Flush courses supervised by our qualified doctor and staff.  Click HERE to see the pictures of our previous Gallbladder Flush Course. If you are interested in attending our next course, you can fill out the form to get the latest update of our upcoming program.